G3 Vinhomes Greenbay, Me Tri, Hanoi

Helpline 24/7
096 99 324 99

Mở Cửa
8.30 - 17.30

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC, NHÂN SỰ Y TẾ, ĐIỀU DƯỠNG

Resume gửi về: hr.vimedtec@gmail.com - M: 091 10 559 29 / Tel/Fax: 0243 20 559 29

Nhập khẩu dược vật tư y tế
Chấn Thương, Sản Nhi, Da Liễu, Tiêu Hoa phân phối bệnh viện, phòng khám toàn quốc.

InMed đại diện phân phối độc quyền hãng dược, vật tư y tế thương hiệu thế giới, tuyển dụng nhân tài ngành y tế vị trí quản lý, trình dược, kỹ thuật, chuyên viên sản phẩm, marketing, điều dưỡng, bác sĩ và hành chính kế toán
Image