G3 Vinhomes Greenbay, Me Tri, Hanoi

Helpline 24/7
096 99 324 99

Mở Cửa
8.30 - 17.30

Trình dược Archives - InMed

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH OTC NHÀ THUỐC CHUỖI THỆ THỐNG NHÀ THUỐC

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG NHÀ THUỐC OTC  KÊNH CHUỖI THỆ THỐNG NHÀ THUỐC (Pharmacity, Vinfa, Long Châu,…) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM VP Làm việc: Toà G3, Vinhomes Greenbay, Phường Mễ Trì, Quận Nam  Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Web: www.inmed.vn  Email: hr.vimedtec@gmail.com |

Read More