G3 Vinhomes Greenbay, Me Tri, Hanoi

Helpline 24/7
096 99 324 99

Mở Cửa
8.30 - 17.30

sales Archives - InMed

TRỢ LÝ QUẢN LÝ KINH DOANH

SALES ADMIN (TRỢ LÝ QUẢN LÝ KINH DOANH) KÊNH ETC BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM  Chức vụ: Nhân viên/ Chuyên viên , Hình Thức làm việc: Toàn thời gian , Bộ Phận: Kinh Doanh  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM VP Làm việc: Toà G3, Vinhomes Greenbay, Phường

Read More