G3 Vinhomes Greenbay, Me Tri, Hanoi

Helpline 24/7
096 99 324 99

Mở Cửa
8.30 - 17.30

Archives - InMed

Showing 1–9 of 11 results

(Tiếng Việt)

Sinh Phẩm Chẩn Đoán InVitro IVD độ chính xác 100% , độ nhạy 100%, tiểu chuẩn chất lượng WHO, Châu Âu EC, Hoa Kỳ FDA

Phòng kinh doanh Helpline: 096 99 324 99 –  T/F: 0243 20 559 29